Ես կարողանում եմ


Քիմիա. ես կարողանում եմ

Այս տարի ես շատ բաներ սովորեցի քիմիայից:

Ես մանրամասն գիտեմ թթվածնի, ջրածնի և ջրի մասին:

Ես կարողանում եմ լաբորատորիայում ստանալ ջրածին և թթվածին:

Կարողանում եմ կատարել ռեակցիաների հավասարեցում և ռեակցիաների կազմում:

Կարողանում եմ ռեակցիաները տարբերել իրարից ըստ տեսակի:

Կարողանում եմ հայտանյութերով պարզել իմ առջև դրված նյութի տեսակը:

Կարողանում եմ հաշվել նյութի մոլային և մոլեկուլային զանգվածը:

Կարողանում եմ օգտվել քիմիական տարրերի պարբերական համակարգից:

Կարողանում եմ ճիշտ օգտվել լաբորատորիայի սարքավորումներից:

Կարողանում եմ լուծել խնդիրներ և կատարել հաշվարկներ:

Կարողանում եմ տարբերել աղերը, թթուները և հիմքերը իրենց բանաձևերով:
0 Comments

Marble hall / Մարմարյա սրահ

Հեղինակ՝ Սիրանուշ Ասատրյան

Մասնակցեցին՝ Գոհար Հովհաննիսյանը և Լիանա Մնացականյանը

Read More 7 Comments

Ես կարողանում եմ. կենսաբանություն


Ես կարողանում եմ.

 • Թվարկել գեղձերը իրնեց նշանակությամբ, տեղով և հիվանդություններով
 • բացատրել արյան կազմությունը
 • թվարկել արյունատար անոթների տեսակները, նշանակությունը, առանձնահատկությունները
 • պատմել սրտի մասին՝ կազմությունը, գտնվելու վայրը, գործառույթները, հիվանդությունները
 • նկարագրել աչքերը՝ ինչպես են աշխատում, ինչ մասերից են կազմված, ինչ գործառույթներ են կատարում և կարող եմ նկարագրել աչքի մասերը իրենց գործառույթներով:
0 Comments

Ես կարողանում եմ. երաժշտություն

 1. Ես կարողանում եմ երգել խմբով, նվագակցությամբ 
 2. Ես կարողանում եմ պարել
 3. Ես կարողանում եմ ունկնդրել երաժշտություն (1, 2, 3, 4)
0 Comments

Ես կարողանում եմ. երկրաչափություն

   Ես կարողանում եմ օգտվել երկրաչափական գործիքներից՝ կարկինից, անկյունաչափից և ուղղանկյուն քանոնից: Նրանց միջոցով գծում եմ խնդիրներին վերաբերվող գծագրեր, իսկ գծագրերի օգնությամբ լուծում խնդիրները:

    Ես կարողանում եմ լուծեր խնդիրներ տարբեր բազմանկյունների վերաբերյալ՝ զուգահեռագիծ, քառանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի, սեղան և եռանկյուն: Լուծում եմ խնդիրներ նաև տարբեր բազմանիստերի մասին՝ զուգահեռանիստ, ուղղանկյունանիստ, խորհանարդ, պրիզմա և բուրգ:    

    Կարողանում եմ լուծել նաև շրջանագծի մասին խնդիրներ: 

    Կարողանում եմ կիրառել այդ երկրաչափական պատկերները բնորոշող տարբեր հայտկանիշները: Գիտեմ Թալեսի թեորեմը (հատվածի հավասար մասերի բաժանումը), եռանկյան չորս նշանավոր կետերը (միջնագծերի, կիսորդների, բարձրությունների և միջնուղղահայացների հատման կետերը), շրջանագծի կենտրոնային և ներգծյալ անկյունների հատկությունները, շրջանագծին ներգծյալ և արտագծյալ քառանկյունների հատկությունները, շրջանագծի շոշափողի հատկությունը, շրջանագծի կառուցումը երեք կետերով (որոնք չեն գտնվում մի ուղղի վրա): 

     Իմ լուծած լրացուցիչ խնդիրները:

0 Comments

Ես կարողանում եմ. հանրահաշիվ

    Ես կարողանում եմ լուծել երկու անհայտով երկու առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգեր տեղադրման եղանակով, գործակիցների հավասարեցման եղանակով և գրաֆիկական եղանակով: 

    Կարողանում եմ լուծել, նաև, երեք անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգեր, կիրառելով Գաուսի մեթոդը:

    Կարողանում եմ լուծել խնդիրներ առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգեր կազմելու օգնությամբ:

    Կարողանում եմ հանրահաշվական կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերել, կատարել նրանց հետ թվաբանական գործողություններ և գիտեմ կոտորակների հատկությունները: 

    Ես կարողանում եմ կիրառել ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները:

    Կարող եմ ձևափոխել և պարզեցնել ռացիոնալ արտահայտությունները հետևյալ ձևերով. նման անդամների միացում, ընդհանուր անդամի դուրս բերում փակագծից, տարբերության կամ գումարի քառակուսու և քառակուսիների տարբերության բանաձևերի օգտագործում, ինչպես նաև, տարբերության կամ գումարի խորանարդի և խորանարդների տարբերւթյան բանաձևերի օգտագործում:

    Կարողանում եմ ապացուցել երկու ռացիոնալ արտահայտությունների հավասարության նույնական լինելը: Գիտեմ որոշել հավասարման փոփոխականների թույլատրելի արժեքների բազմությունը:  

    Կարողանում եմ լուծել վարժություններ պարբերական տասնորդական կոտորակներով և անվերջ ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակներով:

Իմ լուծած լրացուցիչ Խնդիրները

2 Comments

Ես կարողանում եմ. ֆիզիկա

 • Ես կարողանում եմ կարդալ և հասկանալ ֆիզիկայի դասը
 • կարողանում եմ լուծել դասի հետ կապված խնդիրներ
 • կարողանում եմ կատարել լաբորատոր աշխատանք կապված դասի հետ
 • կարողանում եմ օգտվել ուսումնական փաթեթից և ֆիզիկայի խնդրագրքից
 • գիտեմ մինչև հիմա անցած բոլոր օրենքներն ու սահմանումները
 • կարողանում եմ ճիշտ օգտվել լաբորատորիայից
 • կարողանում եմ համացանցից գտնել և նայել դասի հետ կապված նյութեր և ֆիլմեր
0 Comments

Ես կարողանում եմ. ֆիզկուլտուրա

Read More 0 Comments

Ես կարողանում եմ. մայրենի

Կիսամյակի ընթացքում իմ բլոգում տեղադրել եմ 65 նյութ, որոնցից 35՝ մայրենիից:

0 Comments

Ես կարողանում եմ արվեստ

 • Ես կարողանում եմ ճանաչել Երևանի արձանները
 • Կարողանում եմ տարբերել, թե ինչպես են պատրաստվում արձանները և ինչ նյութից
 • Կարողանում եմ կատարել վիրտուալ ճամփորդություն Մադամ Տյուսոյի թանգարանում: Կարողանում եմ ճանաչել Լեոնարդո դա Վինչիի նկարները:
 • Կարողանում եմ որոշել նկարների ժանրերը
0 Comments

Ես կարողանում եմ դիզայն-մոդելավորում

Read More 0 Comments

I can 

This year I learn a lot of things. I wrote many compositions, did translations.

So I can:

 • I can read… (books ("England: Places of interest", Oscar Wilde "Short stories"), different information from newspapers, magazines and internet (Wikpedia, www.whychristmas.com, other websites), lyrics of songs (last Christmas, Happy New year...))
 • I can write…(texts, composition, dialogues, translations (1, 2, 3))
 • I can listen and understand (speech (Of my english teacher, of my father, of movies (I translate some words)), dialogues (Short dialogues on You Tube), films (Home Alone 1, 2), cartoons (Disney cartoons on TV), etc)
 • I can speak (with my friend, at lessons, with foreigners (Once I have spoken with german people), etc)
0 Comments