Մամռանմանների և պտերների տարբերությունները

 Մամռանմաններ

 

Ունեն ցողուն, բացառությամբ լյարդամամուռներից

Պտերներ

 

Չունեն վերգետնյա ընձյուղներ, տերևները (վայաները) աճում են կոճղարմատից

Աճում են նաև ծառերի, քարերի, ժայռերի վրա

Աճում են հողի վրա

Չունեն արմատ

Ունեն արմատ

Բազմանում են անսեռ բազմացման եղանակով

Բազմանում են անսեռ բազմացման եղանակով

 

Հասնում եմ մինչև 20 մ բարձրության

 

 

Write a comment

Comments: 0