Ես կարողանում եմ. ֆիզիկա

  • Ես կարողանում եմ կարդալ և հասկանալ ֆիզիկայի դասը
  • կարողանում եմ լուծել դասի հետ կապված խնդիրներ
  • կարողանում եմ կատարել լաբորատոր աշխատանք կապված դասի հետ
  • կարողանում եմ օգտվել ուսումնական փաթեթից և ֆիզիկայի խնդրագրքից
  • գիտեմ մինչև հիմա անցած բոլոր օրենքներն ու սահմանումները
  • կարողանում եմ ճիշտ օգտվել լաբորատորիայից
  • կարողանում եմ համացանցից գտնել և նայել դասի հետ կապված նյութեր և ֆիլմեր

Write a comment

Comments: 0