Ես կարողանում եմ. ֆիզկուլտուրա

Այս կիսամյակ ես ֆիկուլտուրան ընտրել էի գիմնաստիկան: Մեր դասերը շատ հետաքրքիր էին անցնում: 

  • Ես կարողանում եմ ցատկել բատուտի վրա և անել տարբեր հնարներ,
  • Կարողանում եմ օղատ պտտեցնել և պարան թռնել, կախվել օղակներից,
  • Կարողանում եմ կատարել տարբեր մկանները բացող վարժություններ,
  • Կարողանում եմ վարել մարմնամարզանքը,
  • Կարողանում եմ ետ և առաջ գլխկոնծիներ տալ,
  • Կարողանում եմ կախվել ձողից և պարանից: 
  • Եվ իհարկե կարողանում եմ ընտրել համապատասխան երաժտություն դասի համար:

Write a comment

Comments: 0