Քիմիա. ես կարողանում եմ

Այս տարի ես շատ բաներ սովորեցի քիմիայից:

Ես մանրամասն գիտեմ թթվածնի, ջրածնի և ջրի մասին:

Ես կարողանում եմ լաբորատորիայում ստանալ ջրածին և թթվածին:

Կարողանում եմ կատարել ռեակցիաների հավասարեցում և ռեակցիաների կազմում:

Կարողանում եմ ռեակցիաները տարբերել իրարից ըստ տեսակի:

Կարողանում եմ հայտանյութերով պարզել իմ առջև դրված նյութի տեսակը:

Կարողանում եմ հաշվել նյութի մոլային և մոլեկուլային զանգվածը:

Կարողանում եմ օգտվել քիմիական տարրերի պարբերական համակարգից:

Կարողանում եմ ճիշտ օգտվել լաբորատորիայի սարքավորումներից:

Կարողանում եմ լուծել խնդիրներ և կատարել հաշվարկներ:

Կարողանում եմ տարբերել աղերը, թթուները և հիմքերը իրենց բանաձևերով:
Write a comment

Comments: 0