Էլեկտրական դիմադրության հաշվումը հաջորդական շղթայի դեպքում

էլեկտրական շղթայի սխեման


Հոսանքի ուժ

I, Ա

Լարում

U, Վ

Դիմադրություն

R, Օմ

Դիմադրության գումարային արժեքը

R, Օմ

 0.04 Ա  2,5 Վ  62,5 Օմ 125 Օմ
 0,04 Ա  2,5 Վ  62,5 Օմ 125 Օմ

 

U (լարում), I (հոսանքի ուժ), R (դիմադրություն)

I=I1=I2

I=0,04 Ա

U=U1+U2

U1=2,5 Վ

 U2=2.5 Վ

U=5Վ

R=U/I

R=R1+R2

R1=2.5Վ / 0,04Ա

 R1=62,5 Օմ

 R2=2.5Վ /0,04Ա

 R2=62,5 Օմ

R=125 Օմ

 

 

Write a comment

Comments: 2