էլեկտրական դիմադրության հաշվումը զուգահեռ շղթայի դեպքում

Հոսանքի ուժ (I, Ա)
Լարում (U, Վ)
Դիմադրություն (R, Օմ)
 0,26  5 19,23
 0,06  5 83,33

Write a comment

Comments: 1