Բառարան

Առաջին հայացքից խնդիրը բարդ թվաց: Բայց երբ ուշադրություն դարձրեցի բառերին, մի քանի բառ կարողացա նմանեցնել ռուսերենի և անգլերենի բառերի հետ: Օրինակ՝ oko ռուսերենից (око) թարգմանաբար նշանակում է աչք, որը մոտ է ակն բառին: sald բաառը անգլերենից (salt) թարգմանաբար, և solь-ը ռուսերենից (соль) ` նշանակում է աղ: Որ բառերն էլ որ չկարողացա նմանեցնել որոնեցի բառարաններում:

 

Այս խնդիրը լուծելիս ես մտածում էի, թե ինչքան նման են հնդեվրոպական լեզվաընտանիքից ծագած լեզուները: 

 

Հնխ.

Սանս.

Հուն.

Հսլ.

Հայերեն

plios

-

polio՛s

 

ալիք

 

oknos

a՛kši

o՛sse

oko

 ակն

sāld

-

ha՛ls

solь

 աղ

stel

stha՛la

stellō

stelja

 առաստաղ

weqero

-

he՛speros

večerū

 գիշեր

mēmso

māsa՛

-

meso

 զանգված

erth

-

e՛rchomai

-

 երթալ

louk՛o

luči

leuko՛s

lučь

շող

sed

sādin

he՛zomai

sed-lo

 հեծնել

g՛her

harana

cheir

-

 աթոռ

me՛dyo

ma՛dhya

me՛ssos

mežda

 միս

 

 

Write a comment

Comments: 0