Գոյականի  թիվը, հոլովներ  (առաջադրանքներ)

 

Գտնել այն նախադասությունը, որտեղ գոյական չկա։

ա) Նա նկատեց, որ մեծ գրողի ասածները հիշում են բոլորը։

բ) Մտածում էր՝ ուր գնա, ում դիմի այդ խնդրով։

գ) Յուրաքանչյուր ոք կարող է կասկածել, բայց երբեք չհերքել ուրիշներին։

դ) Այսպիսով, փոքր առ փոքր ինձ հաջողվեց աղայի ուշադրությունը գրավել։

 

Կազմիր տրված գոյականների հոգնակին.

դրամահատներ, ստուգայցներ, նիզակակիրներ, հակաթույներ, ջրաշիթներ, անվայրեր, պատշարներ, աստղագետներ, ատամնաշարեր, հարցաշարեր, խառնածիներ, լրտեսներ, ժողովատեղներ, գարեհացներ, բայաձևեր, գազանյութեր, եզրաշերտներ, կցաթերթեր, մարզատոներ, նախրապահներ, քարայրներ, սուզանավեր, խրագիրներ, շոտհարքեր, ծանրաչափեր, խռչափողներ, ծովախույզներ, կավահանքեր, հեռախոսներ, ձայնատառեր, հրաբուխներ, ճահճաջրեր, մակդիրներ, շամբահավեր։

 

Ընդգծեք սխալ կազմված հոգնակի ձևերը, կողքն գրեք ճիշտ ձևը.

 

խցանահաներ, կողմնացույցներ,

մաքսատներ, վերջնագրեր, հետախույզներ,

գրաբերներ, հարացույցեր, կարմրահերներ, ըրապահներ, սպիեր, վիպագրեր,բաղաձայններ։

 

 Հոլով և հոլովում

 

Ընդգծիր ներքին հոլովման պատկանող բառերը.

 

արյուն, դերանուն, հնչյուն, ատելություն, գինետուն, վերնատուն, բառատոն,կնքահայր, եռանկյուն, գարուն, քույր, մորեղբայր, մահ, ուսուցում, գերություն,հենասյուն, արարում, ադամաթուզ, ջրշուն։

 

Գտիր, թե տրված բառերից որը ո՛ր հոլովման է ենթարկվում.

արյուն֊արյան (արտաքին)

տիկին֊տիկնոջ (արտաքին)

ամիս֊ամսվա (արտաքին)

հանգիստ֊հանգստի(արտաքին)

սուգ֊սգի(արտաքին)

օր֊օրվա(արտաքին)

ձմեռ֊ձմեռվա(արտաքին)

գումարում֊գումարումի( արտաքին)

ծունկ֊ծնկի(արտքաին)

երբայր֊եղբոր(ներքին)

Write a comment

Comments: 0