Ինչու են լուսացույցի գույները կարմիրը, դեղինը և կանաչը, այլ ոչ ուրիշ գույներ

Այն, որ գույներ ընտրելիս կանգ առան կարմիրի, դեղինի և կանաչի վրա, նաև սպիտակի և կապույտի, պայնավավորված է երկու գլխավոր պատճառներով: Դրանցից մեկը ֆիզիկայի երևույթների ոլորտից է, մյուսը մարդու հոգեֆիզիոլոգիայի բնագավառից:

Ըստ իրենց արտահայտչության գույները ունեն տարբեր ազդեցություն:

Վերցնենք, օրինակ, սովորական պողպատե դռներ: Բաց երանգով ներկված դուռը մարդը ավելի թեթև է ընկալում: Մուգ գույները, այդ թվում ձևավորման սև գույնը, մարդը ընկալում է ավելի ծանր: Վառ գույներ հաճախ երևում են գովազդներում: 

Պայծառ արևային գույներ ունեցող հենասյուները գրավում են մարդում և ավելի մեծ ուշադրություն են կենտրոնացնում տեքստի և նկարի վրա, քան թե մեղմ երկնագույն կամ կանաչ գույնով ձևավորված հենասյուները: 

Լուսացույցը պետք է դրթի ուշադրություն դարձնել իրավիճակի փոփոխությանը՝ լուսացույցի գույների փոփոխմանը: Եվ այդ ընթացքում օգտագործվում է գույն, որը ունի գրգռիչ և նախազգուշացնող ազդեցություն՝ դեղին:

Բնության մեջ կարմիր գույնը  բազմափիվ կենդանի էակների համար հանդիսանում է շատ մոտիկ վտանգի ազդանշան: Այդ պատճառով հետիոտնին վրաերթ կատարելու հնարավորությունը վտանգավոր իրավիճակ է ճանապարհի երկու մասնակիցների համար: Եվ կարմիր լույսի ազդանշանը գրգռում է վարորդի և հետիոտնի նյարդային կենտրոնները, ցույց տալով մոտիկ վտանգը:

Պետք է ասել, որ հենց այդ երեք գույներն են ամենալավը ընկալվում մարդու աչքի կողմից իրենց ֆիզիկական պարամետրերով և ալիքի երկարությամբ: 

Կանաչ և կարմիր ազդանշանների ընկալումը, որպես շարժումը արգելող և թույլատրող, պետք է հստակ և անսխալ նույնականացվի: Ինչը և նկատվում է: Նույնիսկ գույները չտարբերող դալտոնիկները մոխրագույնի երանգներով կարող են անսխալ արձագանքել լուսացույցի կարմիր կամ կանաչ լույսին: Թեպետ տեսողության այդ դեֆեկտը դժվարացնում է այդ արձագանքումը: Այդ պատճառով արգելվում է այդ հիվանդությունով մեքենա վարելը: 

Պետք է հստակ հասկանալ, որ մարդու տեսողությունը քիչ կամ շատ զգայունությամբ է արձագանքում տարբեր երկարության լուսային ալիքներին: 

կանաչ լույսի ընտրելը որպես թույլատրող գույնի, պայմանավորված է այդ գույնի առավելագույն մոտավորությամբ սպեկտրի առավել պարզ ընկալվող մասին: Այն, ի տարերություն լուսացույցի մյուս գույների, տեսանելի է մաքսիմալ մեծ հեռավորությունից: Պատճառը այն է, որ աչքը առավել զգայուն է 555 նանոմետրի դեպքում, իսկ կանաչ գույնի ալիքի երկարությունը 500-550 նանոմետր է: 

 

 

Թարգմանեց Սիրանուշ Ասատրյանը, 10-1 դասարան, աղբյուրը՝ http://www.abcfact.ru/4151.html 

Write a comment

Comments: 0