Ռուսական արքունիքն ու հայոց եկեղեցին

Եթե Թուրքիան նվաճում և սեփականացնում էր այլ ժողովուրդների հայրենիքը, իսկ բնակչությանը ֆիզիկապես ոչնչացնում, ապա Ռուսաստանը՝ ընդհակառակը, վարում էր գաղութային քաղաքականություն՝ իր բոլոր բացասական հետևանքներով: Ցարիզմը սկսեց ժողովուրդների ձուլման քաղաքականությունը վարել: Այդ նպատակով այն պետք է կարողանար վերջիններիս զրկել իրենց ազգային դիմագծերից: Թիրախում հայտնվել էր հայ եկեղեցին, որն Արևելյան Հայաստանի հոգևեր և մշակութային կյանքի զարկ տվողն էր, ազատագրական պայքարի կարևորագույն կենտրոններից մեկը:

Դպրոցներում արգելվեց պատմության և աշխարհագրության դասավանդումը, իսկ 1885թ.-ին փակվեց Անդրկովկասում գործող մի քանի հարյուր հայկական դպրոց: 

Write a comment

Comments: 0