Ուսումնական հոկտեմբեր հայոց լեզու-գրականությունից

Գրիգոր Զոհրապ

Ստեղծագործությունները 1. 2. 3.

Պատմվածք և նովել:

«Ճիտին պարտքը» իբրև նորավեպ-դրամա և նորավեպ- դիմանկար:

Հուսեփ աղայի դրաման: Կարիքի և զոհի կոնֆլիկտը:

Համեմատությունն իբրև ոճական հնարանք:

Իրականության և երազանքի հակադրությունը:

«Այինկա»

Այինկաճիների պայքարի նկարագիրը

Բնանկարը նորավեպում: Բնության  լույսն ու ստվերն իբրև հերոսների   տրամադրության  թարգմաններ:

Երկխոսությունը նովելում:

Համեմատությունները:

«Զաբուղոն»

Մեծ սիրո գաղափարը:

Վրեժի և սիրո կոնֆլիկտի խաղաղ լուծումը:

«Մեծագին ադամանդի» կանացի հոգեբանության գեղարվեստական   մարմնավորումը:

Հետազոտական աշխատանք

Նովելների ավարտը. գրողին հաջողվե՞լ է  հիմնավորել նմանօրինակ ավարտը:

Ինչպիսի՞  ավարտ էիք  գուշակում:

Ինչպիսի՞ ավարտ կգրեիք:

Զոհրապի գրած ավարտները ամենևին տարօրինակ չէի ինձ համար: Այդ երեք պատմվածքներում էլ հեղինակ արտահայտում է իրական կյանքի դաժանությունը՝ փող, դավաճանություն, սեր, անպատասխանատվություն: Հերթական անգամ շեշտվում էր, որ ոչ ոքի վստահել պետք չէ, և որ մարդ հաճախ խոցվում է իր ամենամոտիկ մարդկանց կողմից: 

Ես իհարկե կուզենայի, որ բոլոր իրավիճակներն էլ լավ ավարտվեին՝ Հուսեփ աղան երկար փնտրելուց հետո աշխատանք գտներ, Զաբուղոն գտներ նոր տուն, որտեղ կարող էր վերադառնալ, իսկ Հակոբոսը չսպաներ իր եղբորը, այլ ամեն հարց լուծվեր բանակցությունների միջոցով: Բոլոր մարդիկ էլ արժանի են երջանկության: 

 

Անհատական աշխատանք

Պատմվածք և նովել:

Ակսել Բակունց

Կենսագրական տեղեկություններ, հետաքրքիր փաստեր:

Ակսել Բակունցը երկար խոսել չէր սիրում, վիճում էր հազվադեպ, բայց' անզիջում, շիտակ ու աննահանջ:

Երբ բարձր տրամադրություն էր ունենում, երգում էր Կոմիտասի երգերից: Խմում էր առիթից- առիթ: Սիրում էր գյուղը:

- Իմ բոլոր պատմվածքները մինչև թղթին հանձնելը մտքումս գրել եմ ձի նստած' գյուղից գյուղ շրջելիս,- ասում էր նա:

Զբոսնելիս կկռանար, կվերցներ մի հողակոշտ և ագահաբար կհամբուրեր:

- Ոչ մի հող այսպես չի բուրում, չէ,- հպարտանում էր Բակունցը:

 

«Միրհավ» պատմվածքը:

Բնութագրել Սոնային և Դիլանին:

«Ալպիական մանուշակ» պատմվածքը:

Բնանկարի գեղանկարչական երանգները ( Կաքավաբերդ, Բասուտա գետ, ատամնաձև պարիսպներ, ծաղիկներ, ամպ, երդիկ, ծուխ, աքլորի կանչ):

Մանուշակ-նկարիչ, մանուշակ-հնագետ, մանուշակ-գեղջկուհիզուգահեռները:

Երեք ձիավոր բարձրանում են դեպի Կաքավաբերդ։ Նրանցից մեկը հնագետ էրերկրորդը՝նկարիչիսկ երրորդն ուղեկցում էր նրանց։ Հնագետը երկար շրջեց բերդում տրորելով բոլործաղիկներն ու խոտը և ի վերջո գտավ Բակուր իշխանի դամբանը: Այդ ժամանակ երրորդ ձիավորը պատմեց մի գյուղացու, թե ինչպես էհնագետը գանձեր գտել: Գյուղացին  հիշեց թենա ինչքան է նստել այդ քարինբայց չի իմացել որ այդտեղ հարստություն կաՆա մտածումէր որ եթե այդ հարստությունը իրենը լիներնա շատ կովեր կարող էր գնելՆկարիչըհնագետին անհրաժեշտ նկարներն անելուց հետոնկարեց նաև պարսպի մի հատված ուպարսպի տակ բուսած ալպիկան մանուշակներ։

Վերադրարձին նրանք մոտիկ բնակավայրի մի վրանի մոտ իջան ձիերից և թեյ խնդրեցին։Մինչ կինը թեյ էր պատրաստում նրանց համարնկարիչը հիշեց մի կնոջորն այնքան նմանէր այս կնոջը և իր տետրի մեջ նկարեց նրան: Կնոջ տղան տեսավ այդ նկարը և շատ հավանեց: Նա նվեր ստացավ դատարկ փայլուն տուփեր, որոնց մեջ ուտելիք էր և մի արծաթե դրամ:

Երբ կնոջ ամուսինը հնձելուց հոգնած վերադարձավ, տղան նրան իր նվերները ցույց տվեց և ուրախ պատմեց, թե ինչպես անծանոթ նկարիչը նկարեց իր մորը: Ամուսինը շատ բարկացավ և խանդից մահակով զարկեց կնոջ մեջքին: 

Հեղինակը շատ լավ նկարագրել էր Կաքավաբերդի բնությունը: Միայն վերջը շատ դաժան էր:

Ես համաձայն չեմ կնոջ ամուսնու հետ, որովհետև պետք չէր խանդել ոչ մեկին: Ճիշտ է նա իրեն վատ զգաց, որ այդ ամենը չի կարող տալ իր կնոջն ու երեխային, բայց դա իրավունք չէր տալիս նրան այդպես վարվելու: Հակառակը նա դրանից պետք է նեղվեր և փորձեր ավելին անել իր ընտանիքի համար: Նա հնագետ չէր և չԷր կարող որևէ գանձ գտնել: Բացի այդ ինչ կարիք կար կնոջը խփելու, եթե նա հյուրընկալել էր հյուրերին և թեյ հյուրասիրել: Նա նույնիսկ չիգիտեր, որ իրեն նկարել էին: 

 Հետաքրքիր էր հնագետի և նկարչի կերպարները: Յուրաքանչյուրը իր յուրահատկությունը ուներ...

 

«Խոնարհ աղջիկը» պատմվածքը:

Խոսքի պատկերավորման միջոցները՝ մակդիր, համեմատություն,…. Բակունցի ստեղծագործություններում:

Բառակազմություն և բառագիտություն:

Իմաստաբանություն:  Հոմանիշ և հականիշ բառեր:

Հանձնարարություն

Հոմանիշները, խոսքի պատկերավորման միջոցները  Բակունցի ստեղծագործություններում։

 

Լեզվաբանական գիտելիքներ

Բառարանագրություն -2 ժամ

Բառարաններ կազմելու սկզբունքները, տեսակները:

Բանասիրական և հանրագիտական բառարաններ:

Անհատական աշխատանք

Բառարաններից օգտվո՞ւմ եք

Այո:

 

Ո՞ր տեսակի բառարաններից եք օգտվում

Օգտվում եմ բացատրական, թարգմանական և ուղղագրական բառարաններից:

 

Ո՞րն է բառարանում նայածդ վերջին բառը

անձուկ-նեղ

 

Բառարանային հետազոտական աշխատանք

Բացատրական և  հոմանիշների բառարանից (իրենց բացատրություններով)  առանձացրեք տասը բառ, որոնք երբևէ չէիք լսել:

Ռամիկ- գյուղացի, անառիկ-անմատչելի, անողոք-անհաշտ, ստուգություն-ճշգրտություն, աբուռ-ամոթ, ալեխռով-ալեկոծ, թանթ-թիթեղ, պալար-ուռուցք, նաչար-անճար, ողոք-աղերս

 

Անձնանունների բառարանից գտեք ձեր, ձեր ծնողների, մտերիմների կամ ուղղակի ձեզ դուր եկող  անձնանունների բացատրությունները( 10-15 անուն):

Սաթենիկ- կազմված է -ենիկ մասնիկով և սաթ բառից

Նորայր- կազմված է նոր և այր՝ տղամարդ բառերից

Վիկտորիա- նշանակում է հաղթություն

Աննա-շնորհ, գթություն

Տիգրան-պարսկական անուն

Գագիկ-Գագ անվան փաղաքշական ձևը

Գոհար-ակունք

Կարեն-իրանական անուն

Ռոզա-վարդ

Արամ-Խալդիների թագավորի անունը, նշանակում է հանգիստ

 

Իմաստաբանություն

Հոմանիշ և հականիշ բառեր: Նույնարմատ և տարարմատ հականիշ բառեր: Համանուններ և հարանուններ:

Բառագործածության սխալներ:

Անհատական  ամփոփիչ աշխատանք

1.Օտարաբանությունները և բառագործածության սխալները.  մամուլ, հեռուստատեսություն

հետազոտական, թարգմանական աշխատանք

տեղեկատվություն

նյութերի խմբավորում-դասակարգում

Թարգմանություններ՝

https://siranush.jimdo.com/2017/10/15/%D5%B6%D5%A5%D5%B5%D6%80%D5%B8%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%BD%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-8-%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A9%D5%A5-%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%B4%D5%A5%D5%AF%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B4%D5%AB%D5%B7%D5%BF-%D5%A5%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%AF-%D5%AC%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D5%BD/

https://siranush.jimdo.com/2017/11/05/%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%B8%D5%AC%D5%A1-%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%AB-8-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%BE%D5%A1%D6%81%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8/

Write a comment

Comments: 0