Քերականական առաջադրանքներ

1.Տրված քառյակներից գտնել որոշիչները.

Նորուզի սյուքը ալ վարդին լավ է,
Սիրահար զույգը թարմ մարգին լավ է.
Հերիք դարդ անես անցածի մասին –
Այսօրվա օրն է ամենից լավը:
Վշտի տան մեջ հավետ փակված տոկացողը մենք ենք, որ կանք,
Այրվող սրտից անվերջ հորդող արցունք – ցողը մենք ենք, որ կանք,
Տանջանքի մեջ մի փուշ բախտ երազողը մենք ենք, որ կանք,
Եվ այս դաժան, այս անողոք, բախտի զոհը մենք ենք, որ կանք:

 

2.Տրված քառյակներից գտնել հատկացուցիչները
Իմ մարմինը, հոգուս նման, սիրո վշտից խիստ հագեցավ,
Արնաշաղախ արտասուքս թարթիչներիս մարջան դարձավ,
Բաժանումի տառապանքից խանդի կրակն ահանգնացավ,
Հաստատ գիտեմ, դժոխքում է լոկ վիճակվում այսպիսի ցավ:
Գինուս կուժը դու կոտրեցիր, Աստված իմ,
Բախտիս դուռը դու փակեցիր, Աստված իմ,
Իմ ալ գինին դու թափեցիր Աստված իմ,
Ես եմ խմում` դու հարբեցիր, Աստված իմ:

 

 

Կետադրեք տրված նախադասությունները.

  • Դառը մտորումները բզկտում էին սպարապետի` ազգի ցավերով տառապող զգայուն հոգին։
  • Արսենը ամենևին չէր նկատում կնոջ` արտասուքով ողողված աչքերը։
  • Արևի շողերը ցրում էին թուխպի` բրդի քուլաներին նմանվող ծվենները։
  • Առավոտյան Անիի` դեպի արևմուտք նայող դարպասից դուրս եկավ մի հեծյալ։
  • Ձորալանջին հպարտ վեր էր խոյանում Թովմա առաքյալի` հնությունից մամռակալած վանքը։
  • Հայացքը չէր կտրում լեռների` տեգերի նման ցցված հրաբխային սուր կատարներից։