Հայկական լեռնաշխարհ

Եզերող լեռնաշխթաներ` Արևելապոնտական լեռներ (հյուսիս-արևմուտք), Կովկասյան լեռնաշղթա (հյուսիսից), Հայկական Տավրոս (հարավից), Հայկական Պար (կենտրոնից)

 

Բարձր լեռներ` Մասիս 5165մ, Սիփան 4434մ, Արագած 4096մ, Փոքր Մասիս 3925մ, Կապուտջուղ 3906մ

 

Հարևան տարածքները` Իրանական սարահարթ (հարավ արևելք), Փոքրասիական բարձրավանդակ (արևմուտք), Միջագետք (հարավ), Կուր գետ և Կովկաս (հյուսիս)

 

Գետեր և լճեր` Կուր, Արաքս-Կասպից ծով; Եփրատ, Տիգրիս-Պարսից ծոց; Ճորոխ-Սև ծով

Ուրմիա լիճ-Կապուտան ծով, Վանա լիճ-Բզնունյաց ծով (Ախթամար, Լիմ, Կտուց, Արտեր), Սևանա լիճ-Գեղամա ծով

 

Վարչական բաժանումներ` Մեծ Հայք (311հազ), Փոքր Հայք (80հազ)

Նահանգները` Գուգարք, Ուտիք, Փայտակարան, Արցախ, Սյունիք, Վասպուրական (37 գավառ), Այրարատ (20 գավառ), Պարսկահայք, Կորճայք, Մոկք, Աղձնիք, Տուրուբերան, Ծոփք, Բարձր Հայք, Տայք

 

ՀՀ 29, 8 հազ (Սյունիք, Այրարատ, Գուգարք, Ուտիք)

 

Արցախ 12, 5 հազ (Արցախ, Սյունիք, Ուտիք)