Հելլենիստական մշակույթը և Հայաստանը

Հելլենիզմը Հայաստանում (մթա 3-րդ դար)

Առաջին` բուն հելենիստական փուլ (Արտաշեսյան արքաների ձեռնարկումները)

Երկրորդ` ուշ հելեմիզմի շրջան (1-3 դարեր)

 

Մշակույթի երկու շերտերը Հայաստանում -ավանդական տեղային մշակութային շերտ (սովորական ժողովրդի և գյուղական բնակչության շրջանում), հելենիստական շերտ (վերին խավի շրջանում):