Քոչվորական արշավանքների ժամանակագրություն

Թուրք-սելջուկները 1047 թ. առաջին անգամ 20 հազարանոց բանակով արշավեցին հայաստան

 1048 թ. 100 հազաիանոց բանակով երկրորդ անգամ արշավեցին Հայաստան

 1054 թ. Թուրք-սելջուկները երրորդ անգամ արշավեցին Հայաստան

 1064թ. Թուրք-սելջուկների գլխավորած բանակը ներխուժեց Հայաստան և Վրաստան   

1220 թ. Մոնղոլների հեծյալ բանակը մտավ Հայաստան Մոնղոլների գլխավոր արշավանքը տեղի ունեցավ 1236 թ. 30 հազարանոց բանակով 

1242թ. Մոնղոլները շարժվեցին դեպի երկրի արևմտյան մասեր

Write a comment

Comments: 0