Կազմել Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը

Ռուբինյանների իշխանության հիմնադրումը Լեռնային Կիլիկիայում (1080թ.)

Ռուբեն Ա՝ Ռուբինյան հայոց իշխան (1080-1095թթ.)

Կոստանդին՝ Ռուբինյան հայոց իշխան (1095-1100թթ.)

Թորոս Ա՝ Ռուբինյան հայոց իշխան (1100-1129թթ.)

Լևոն Ա՝ Ռուբինյան հայոց իշխան (1129-1137թթ.)

Մլեհ՝ Ռուբինյան հայոց իշխան (1169-1175թթ.)

Լևոն Բ Ռուբինյան իշխան, 1198թ. որպես Լևոն Ա Ռուբինյան արքա (1187-1219թթ.)

Սիսը՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոսության նստավայր (1292-1441թթ.)

Հեթում Ա՝ Հայոց թագավոր (1226-1270թթ.)

Հայ-մոնղոլական դաշինքը (1254թ.)

Լևոն Բ՝ Հայոց թագավոր (1270-1289թթ.)

Հեթում Բ՝ Հայոց թագավոր (1289-1306թթ.)

Լևոն Դ՝ Հայոց թագավոր (1320-1342թթ.)

Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումը (1375թ.)

Write a comment

Comments: 0