Տարբեր քաղաքակրթությունների ավատատիրական հասարակությունները

Բյուզանդական

Եվրոպական

Ռուսական

Չինական

Ավատատիրական հասարակութունը առաջացել է առաջին ուղիյով IV դարից՝ Ստրուկների անարդյունավետ աշխատանքի փոխարեն սկսում են օգտագործել ազատ կամ կիսազատ մարդկանց աշխատանքը: Պետությունը հիմվում է պայմանական իրավունքով հողատերերի վրա:

 

Ավատատիրական հասարակությունը առաջացել է երրորդ ուղիյով V դարից՝ Ժողովուրդների մեծ գաղթի դարաշրջանում համայնական հասարակարգում ապրող գերմանական ցեղերի մի մասը հաստատվեց այնպիսի տարածքներում, ուր գոյություն ուներ բարձր զարգացած հասարակություն: Ավատատիրությունը ձևավորվեց երկու հասարակարգերի համադրումից:

 

Ավատատիրական հասարակությունը առաջացել է երկրորդ ուղիյով՝ տոհմատիրական կարգերից անմիջապես անցում է կատարվում ավատատիրական կարգին: Տոհմացեղային ավագանու ձեռքին կենտրոնանում են լավագույն հողերը անասունները և իշխանությունը: Նրանք սկսում են օգտագործել կիսազատ մարդկանց աշխատանքը: Ռազմական առաջնորդի իշխանությունը վերածվում է թագավորական իշխանության:

Ավատատիրական հասարակութունը առաջացել է առաջին ուղիյով II-III դարերում՝ Ստրուկների անարդյունավետ աշխատանքի փոխարեն սկսում են օգտագործել ազատ կամ կիսազատ մարդկանց աշխատանքը: Պետությունը հիմվում է պայմանական իրավունքով հողատերերի վրա:

Ավելի երկար են պահպանվել ստրկատիրական տնտեսության տարբեր ձևերը:

Գյուղացիները ամրացվում էին հողին:

Ավատատերը ինքն էր հավաքում վարկերը, վարում դատաստան:

Առաջինը չինացիները հիմնեցին ընտրություն ըստ առժանիքի համակարգը, երբ լավ աշխատողները առաջ էին գնում ծառայողական աստիճանով:

Պետությունը ուներ խոշոր հողեր:

Պետական հողատիրության թուլություն:

Գյուղացիները ամրացվում էին ավատատերին:

Հողի նկատմամբ պետական սեփականության իրավունքը պահպանելու համար անցկացվեցին հողային բարեփոխումներ <<հավասար դաշտեր անվանումով>>:

Պետությունը վերահսկում էր ավատատիրոջ հողի քանակը, կախյալ գյուղացիների թիվը, հարկերի չափը: Բյուզանդական ավատատերը իրավունք չուներ դատավարություն կատարել գյուղացու վրա:

Ստեղծվեց ավատատիրական աստիճանակարգություն: գործում էր <<իմ վասալի վասալը իմ վասալը չէ>> սկզբունքը:

1649թ.-ի օրենսգրքով իրավաբանորեն ձևակերպվել է ճորտատիրական իրավունքի համակարգը:

Պետությունը սահմանափակում էր խոշոր հողատիրության չափերը:

Վաղ միջնադարում պահպանվել են խոշոր քաղաքները, որպես առևտրի և արհեստի կենտրոններ:

Բարբարոսների հարձակման հետևանքով ավերվսծ ոաղաքներ: Ավատատիրության զարգացման ընթացքում քաղաքները հասան ինքնավարության:

 

Սենյոր-վասալ  աստիչանակարգությունը, ինչպես արևմտյան Եվրոպայում գոյություն չունէր՝ բոլոր խմբերը ունեյին նույն Սյուզերեն՝ պետություն:

Քաղաքները գտնվում էին պետության իշխանության ներքո:

Ձևավորվեց ասպետությունը, որից հետո ազնվականությունը:

 

 

Եղել են գյուղացիական ապստամբություններ:

Եղել են գյուղացիական ապստամբություններ:

Եղել են գյուղացիական ապստամբություններ:

Եղել են գյուղացիական ապստամբություններ:

Write a comment

Comments: 1