Ես կարողանում եմ. կենսաբանություն


Ես կարողանում եմ.

  • Թվարկել գեղձերը իրնեց նշանակությամբ, տեղով և հիվանդություններով
  • բացատրել արյան կազմությունը
  • թվարկել արյունատար անոթների տեսակները, նշանակությունը, առանձնահատկությունները
  • պատմել սրտի մասին՝ կազմությունը, գտնվելու վայրը, գործառույթները, հիվանդությունները
  • նկարագրել աչքերը՝ ինչպես են աշխատում, ինչ մասերից են կազմված, ինչ գործառույթներ են կատարում և կարող եմ նկարագրել աչքի մասերը իրենց գործառույթներով:

Write a comment

Comments: 0