Բայի եղանակների տարբերությունները

Բայի եղանակների տարբերությունները

 

Գտնել բայերը, դասակարգել դրանք ըստ գործողության կատարման կերպի.

Սովորական-հրաման- երազանք-պայման-հարկադրանք

..-Գիտե՞ս(սովորական),Ակսել,-խոսեց(սովորական) Չարենցը,և նրա ձայնը հևքով էր լցված (սվորական):-Ես մի գաղտնիք պիտի բացեմ (սովրական),բայց միայն քո առաջ:Մի’հավատա(հարկադրական) բոլոր նրանց,ովքեր ասում են(սովորական),թե Արփիկը մեռավ(սովորական) հիվանդության կամ ուշացած վիրահատության(սվորական) պատճառով:Երդվում եմ(սովորական),դա ճիշտ չէ:Նա մեռավ(սովորական),որպեսզի պատժեր(սվորական) ինձ:Նա վրեժ լուծեց(սվորական) ինձնից:Նա փոխհատուցեց(սվորական) իմ մեղքը մահով:Այդպես որոշեց(սվորական)…Դեռ այն ժամանակ,երբ նա առաջին անգամ եկավ(սվորական) բանտ,ու ես պատրաստ էի(երազանք) ոտքերն ընկնել(սվորական) ներումի համար,նա ինձ այդպես էլ ոչինչ չասաց(սվորական):Հասկանո՞ւմ ես,ոչինչ:Չհարցրեց(սվորական) պատահածի մասին,չմեղադրեց(սվորական),չլքեց(սվորական),քանի որ հոգու խորքում պատրաստ ուներ(սվորական) այս մեկը`զոհաբերությունը դավադրության պես,նվիրվածությունը`վրեժի նման…Ասա ինձ(հրաման),Ակսել,մահը սիրո երաշխիք կարո՞ղ է լինել(սվորական)…:Ասա(հրամայական),հատուցման համար գոյություն չունե՞ր սահմանված մի չափ:Եվ ասա(հրամայական),թե ինչ են անում,եթե անեծքն աղոթքից նախապատվելի(սվորական) է դառնում…

Write a comment

Comments: 0