Ուսումնական նոյեմբեր հայոց լեզու-գրականությունից

Նոյեմբերի 6-11

Առաջարկում եմ կարդալ
Քեթրին Մենսֆիլդ «Երանություն»
Սինյիտիրո Նակամուրա «Դղյակ տանող ճանապարհը»
«Իսահակյանի արձակը» -քննարկում: «Երջանկության իմաստը»,«Անհաղթ խալիֆան» և «Շիդհարը»

Կաարդալ, կարծիք-վերլուծություն գրել, հիմնավորոլ ասելիքը:

Նախագիծ «Մուշեղ Գալշոյան»

«Սպասում», «Մամփրե արքան»,«Դավոն»

Դիտե՛ք  «Մուշեղ Գալշոյան»  «Մուշեղ Գալշոյան» ֆիլմը, գրավոր վերապատմե՛ք:

Ունկնդրե՛ք «Դավոն» հեղինակի ընթերցմամբ: Փորձե՛ք հատվածներ կարդալ և ձայնագրել:

  • Ի՞նչ ես կարծում՝ «Կանչը» ինչի՞ մասին է, ինչո՞ւ ես այդպես կարծում:
  • Պատմվածքը, քո կարծիքով, ինչո՞ւ է «Կանչը» վերնագրված, խոսքը ի՞նչ կանչի մասին է:
  • Դո՛ւրս բեր պատմվածքի քեզ հատկապես դուր եկած հատվածները և բարձրաձայն կարդա՛ դասարանում:
  • Ծանոթացե՛ք  Մուշեղ Գալշոյան գրողին, ընտրե՛ք որևէ պատմվածք, կարդացե՛ք:
  • Կարդացած պատմվածքը բանավոր ներկայացրե՛ք դասարանում:
  • Փորձե՛ք վերլուծել պատմվածքը: Դժվարանալու դեպքում՝ գրավո՛ր վերապատմեք:

Ուսումնական ճամփորդություն Մուշեղ Գալշոյանի թանգարան-հուշահամալիր:

<<Կանչը>> վերլուծություն

https://siranush.jimdo.com/2017/11/12/%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%B6%D5%B8%D5%B5%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80/

 

Նոյեմբերի  13-18

«Ճանաչենք մեր մեծերին»
Մխիթար Սեբաստացու գրական ժառանգությունը
Ծանոթացեք մեդիափաթեթին, կարդացեք, ընտրեք մեկ նյութ, գրավոր վերապատմեք:
Մխիթարյան միաբանության կայքից փոքրիկ թարգմանություն արեք:

Մխիթարյան կաթոլիկ միաբանության հիմնադիրը: Գիտնականը, կրոնական և հանրային գործիչը:

Մխիթարյանների դերը հայ մշակույթում:

Մխիթար Սեբաստացի- աշխատությունները

Սեբաստացի «Բառգիրք հայկազյան լեզվի»

«Բազմավեպ»

Ղևոնդ Ալիշան «Բազմավեպ»

Սեբաստացու կյանքն ու գործունեությունը, աշխատությունները. կարդալ, մեկնաբանել, արտահայտել կարծիք, ֆիլմեր, լրացուցիչ հետազոտական աշխատանք:

Ուսումնական պարապմունքների ժամանակ արվող աշխատանք
Սովորողի ընտրությամբ արվող լրացուցիչ ուսումնական աշխատանք

https://siranush.jimdo.com/2014/11/06/%D5%B4%D5%AD%D5%AB%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/

 

https://siranush.jimdo.com/2017/11/17/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%B6-%D5%A7-%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AC-%D5%B4%D5%AD%D5%AB%D5%A9%D5%A1%D6%80-%D5%BD%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6/

 

 

Նոյեմբերի 20-25

Դանիել Վարուժան

Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի արտացոլքը:

Մովսես Խորենացու «Վահագն»-ի և «Ձոն»-ի ինքնատիպ ոճավորումը:

«Եղեգան փող»-ի պատկերը, արտահայտչականությունը:

Հովվերգական սրտառուչ պատկերների պոեզիան. «Հացին երգը» :

Խուլիո Կորտասար «Փոքրիկ դրախտ»   պատմվածքը:

Ընտրե՛ք այն միտքը, որը Ձեր կարծիքով ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարներից է:
Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը:

Ինչո՞ւ է ստեղծագործությունը կոչվում «Փոքրիկ դրախտ»:
Ցո՛ւյց տվեք ստեղծագործության գաղափարի կապը վերնագրի հետ:

Նոյեմբերի 25 — 02-12

Լեզու և խոսքի մշակույթ

Գործնական աշխատանք

Բառակազմություն և բառագիտություն:

Իմաստաբանություն:  Համանուններ և հարանուններ:

Բառագործածության սխալներ

Հետազոտական աշխատանք

Հոմանիշները, համեմատությունները Վարուժանի ստեղծագործություններում։

Նամականու ձևի օգտագործումը Վարուժանի ստեղծագործություններում:

Write a comment

Comments: 0